ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2804.17
Zespół Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich zapraszają [...]

Zespół Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

zapraszają do udziału w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Operacyjnych

„Onkologia w ortopedii i traumatologii w aspekcie pracy bloku operacyjnego”.

Patronat honorowy

prof. nadz. dr hab. n. med. Bogdan Koczy Konsultant Wojewódzki w dz. Ortopedii i Traumatologii Województwa Śląskiego

Patronat medialny

Stowarzyszenie Instrumentariuszek Ortopedycznych

Data: 9 czerwca 2017 r., godz:. 09:00 – 13:40
Miejsce: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62, Piekary Śląskie – sala audiowizualna, Radiologia.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia i nadesłanie go do dnia 19 maja 2017 roku, na adres email: izba@izbapiel.katowice.pl

Pliki do pobrania:
  1. Program konferencji

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE