ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1705.19
Opolskie Centrum Badań Prenatalnych
zatrudni w pełnym wymiarze pracy położne lub pielęgniarki.

Praca w miłej atmosferze, dobre warunki płacowe.

Tel. kontaktowy w sprawie pracy 501 682 506.