ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2903.19

Opolskie Centrum Badań Prenatalnych
zatrudni w pełnym wymiarze pracy położne.

Praca w miłej atmosferze, dobre warunki płacowe.

Tel. kontaktowy w sprawie pracy 501 682 506.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.