ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0904.18
W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pielęgniarek szkolnych. Tematem szkolenia będzie: „Pierwsza pomoc w [...]
W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pielęgniarek szkolnych. Tematem szkolenia będzie:

„Pierwsza pomoc w wypadkach masowych”.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w godzinach 8.30 – 13.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13 kwietnia 2018 r. w sekretariacie OIPiP w Opolu
pod nr tel.: (77) 44 151 90 lub drogą e-mail: biuro@oipip.opole.pl.