ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3004.20
Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do [...]

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz do wiadomości Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Pismo ma związek z potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Ośrodku Działalności Leczniczej „Caritas” w Warszawie i wystosowaną w związku z powyższym prośbą o pomoc.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo z Ministerstwa Zdrowia do Prezes NRPiP