ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
W 2019 ROKU

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
7. Edukator w cukrzycy
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Planowane terminy kursów
  1. Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych – Opole
  2. Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych – Nysa
  3. Bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek – Opole