ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
W 2018 ROKU

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
6. Edukator w cukrzycy

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
W 2018 ROKU

Lp. Nazwa kursu
1. Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi
2. Obsługa implantowanego portu naczyniowo dożylnego dla pielęgniarek i położnych

Opole, 12.03.2018 r.
Opracowała: Komisja ds. Jakości i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych