ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w 2019 roku

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
7. Edukator w cukrzycy
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Planowane terminy kursów w 2019 roku

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
24 wrzesień Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych
12 październik Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek
8 listopad Olesno Bezpłatny kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
3 grudzień Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_52

nr 52

październik –
listopad 2019 r.