ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w 2020 roku

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
7. Edukator w cukrzycy
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Planowane terminy kursów w 2020 roku

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
12.09.2020 Opole Leczenie ran dla pielęgniarek
06.10.2020 Opole Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych