ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w 2020 roku

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
7. Edukator w cukrzycy
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Planowane terminy kursów w 2020 roku

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
24 kwiecień Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek
25 maj Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych