ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
W 2017 ROKU

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Leczenie ran dla pielęgniarek
4. Leczenie ran dla położnych
5. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

PLAN BEZPŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU
W 2017 ROKU

Lp. Nazwa kursu
1. Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
2. Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi

Opole, 25.04.2017 r.
Opracowała: Komisja ds. Jakości i Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE