ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w 2021 roku

Lp. Nazwa kursu
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran dla pielęgniarek
5. Leczenie ran dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
7. Szczepienia ochronne dla położnych
8. Edukator w cukrzycy
9. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Planowane terminy kursów w 2021 roku

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
15 października 2021 Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych
22 października 2021 Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych
20 listopada 2021 Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych