ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0901.19

Praca dla Opiekuna Medycznego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Jadwigi w Opolu

1. Wymagania niezbędne:

a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekuna medycznego

2. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie – dyplom
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4. Oferujemy:

  • dobre warunki pracy (np. premia uznaniowa),

  • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).

Zakres obowiązków:

zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki, higienicznych warunków otoczenia, wykonywanie u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegów higienicznych i przeciwzapalnych, pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, utrzymanie aktywności ruchowej, asystowanie pielęgniarce podczas zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywanie konserwacji narzędzi i przyborów używanych podczas zabiegów, udzielanie pierwszej pomocy, transport chorych.

Pożądane cechy:

  • wysoka kultura osobista,

  • sumienność,

  • rzetelność,

  • dyspozycyjność,

  • uczciwość.

Prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres m.widera@wszn.opole.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77 541 41 12 lub 77 541 42 43.