ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1509.14

Nowo powstająca Rezydencja Seniora „EDESSA” w miejscowości Ładza

zatrudni 3 pielęgniarki na umowę o pracę

Oferty prosimy kierować:
46-034 Ładza
ul. Wolności 14
tel.: 77 46 95 394
tel.: 600 101 234
lub e-mail: biuro@edessa.pl

PODWYŻKI W POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_36

nr 36

luty – marzec 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE