ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3001.18
Samodzielny Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pielęgniarki:

  • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (licencjat pielęgniarstwa, lub dyplom pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej),

  • aktualne prawo wykonywanie zawodu,

  • dodatkowym atutem będzie kurs kwalifikacyjny w zakresie geriatrii lub opieki długoterminowej.

Oczekiwania:

  • dobra organizacja czasu pracy, życzliwość wobec pacjentów, umiejętność współdziałania w zespole, komunikatywność.

Oferujemy:

  • dobre warunki pracy (np. premia uznaniowa),

  • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).

Prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres naczelna.swsb@op.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77 403 43 24 lub 77 403 43 07.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE