ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1603.17

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

pilnie zatrudni pielęgniarkę

na Oddział Neurologii dla Dorosłych.

Wszelkich informacji udziela Naczelna Pielęgniarka
tel. 077 54 14 112