ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0709.16

SP ZOZ „Śródmieście” (przychodnia) w Opolu, ul. Waryńskiego 30,

zatrudni pielęgniarkę POZ

w wymiarze pełnego etatu.

Wymaga się, by posiadała ona ukończony kurs specjalizacyjny/kwalifikacyjny lub była w trakcie odbywania kursu w zakresie pielęgniarstwa:


  • rodzinnego,

  • lub pediatrycznego,

  • lub środowiskowego,

  • lub środowiskowo-rodzinnego,

  • lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

  • lub opieki długoterminowej,

  • lub w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania,

  • lub zachowawczego,

  • lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Mile widziany będzie kurs uprawniający do szczepień ochronnych.

Ponadto SP ZOZ „Śródmieście”

zatrudni położną środowiskową

na zastępstwo (godziny pracy do uzgodnienia).
Kontakt:

tel. kontaktowy: 77 44 120 72