ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1906.17

„Medicus w Opolu” Sp. z o.o.

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku

Pielęgniarki lub Pielęgniarza.

Kandydatkę/kandydata powinno cechować:


  • umiejętność pracy w zespole,

  • odpowiedzialność i zaangażowanie,

  • wysoka kultura osobista,

  • sumienność,

  • dobra organizacja pracy,

  • otwartość i empatia,

  • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać u Kierowników Przychodni
przy ul. Mickiewicza 1 lub Placu Piłsudskiego 5 w Opolu
lub drogą elektroniczną na e-mail: medicus@medicus.opole.pl