ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1906.17

„Medicus w Opolu” Sp. z o.o.

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku

Pielęgniarki lub Pielęgniarza.

Kandydatkę/kandydata powinno cechować:


  • umiejętność pracy w zespole,

  • odpowiedzialność i zaangażowanie,

  • wysoka kultura osobista,

  • sumienność,

  • dobra organizacja pracy,

  • otwartość i empatia,

  • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać u Kierowników Przychodni
przy ul. Mickiewicza 1 lub Placu Piłsudskiego 5 w Opolu
lub drogą elektroniczną na e-mail: medicus@medicus.opole.pl

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE