ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1906.17

CM Medycyna Rodzinna LUX MED w Opolu, ul. Fieldorfa 2

prowadzi nabór na stanowiska:

Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej oraz Pielęgniarki.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen wymiar etatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: marcin.gorski@luxmed.pl
lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Dane do kontaktu:

Monika Kurtyka, tel.: 665 550 145.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE