ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1402.20

Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. zatrudni

PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZY

na stanowisko pielęgniarki w oddziale: dziecięcym, wewnętrznym, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, izbie przyjęć;

POŁOŻNE

na stanowisko położnej w oddziale noworodkowym, oddziale ginekologiczno-położniczym.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Pielęgniarką Naczelną Elżbietą Wierzchołowską, tel 77 40 40 255
lub Działem Kadr, tel. 77 40 40 259.