ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

KOMUNIKAT
INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy związane z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu Działu Rejestru Prawa Wykonywania Zawodu: 77 441 51 92.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE