ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2909.17
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego – bezpłatne szkolenie w Opolu 10-12.11.2017 r.

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego – bezpłatne szkolenie w Opolu 10-12.11.2017 r.

W każdym mieście wojewódzkim szkolenie realizowane jest w 4 grupach, zapraszamy:

 • lekarzy rodzinnych i innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

 • pielęgniarki rodzinne i środowiskowe,

 • ratowników medycznych,

 • psychologów.

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych (piątek-sobota-niedziela).

W programie:

 • procedury i system psychiatrycznej opieki w Polsce,

 • rozpoznawanie zaburzeń psychicznych,

 • farmakoterapia,

 • komunikacja z pacjentem,

 • współpraca uczestników opieki,

 • dodatkowo, możliwość wzięcia udziału w treningu metodą Balinta.

Więcej informacji i zapisy na stronie www.prometriq.pl/psychiatria

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Monte Cassino 15/6,
81-704 Sopot,
tel.: 698 101 798,
www.prometriq.pl
Facebook: prometriq

npz_logo

Zadanie finansowane ze źródeł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w ramach Celu Operacyjnego 3.

Pliki do pobrania:
 1. Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE