ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2909.17
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego – bezpłatne szkolenie w Opolu 10-12.11.2017 r.

Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego – bezpłatne szkolenie w Opolu 10-12.11.2017 r.

W każdym mieście wojewódzkim szkolenie realizowane jest w 4 grupach, zapraszamy:

 • lekarzy rodzinnych i innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

 • pielęgniarki rodzinne i środowiskowe,

 • ratowników medycznych,

 • psychologów.

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych (piątek-sobota-niedziela).

W programie:

 • procedury i system psychiatrycznej opieki w Polsce,

 • rozpoznawanie zaburzeń psychicznych,

 • farmakoterapia,

 • komunikacja z pacjentem,

 • współpraca uczestników opieki,

 • dodatkowo, możliwość wzięcia udziału w treningu metodą Balinta.

Więcej informacji i zapisy na stronie www.prometriq.pl/psychiatria

Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Monte Cassino 15/6,
81-704 Sopot,
tel.: 698 101 798,
www.prometriq.pl
Facebook: prometriq

npz_logo

Zadanie finansowane ze źródeł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w ramach Celu Operacyjnego 3.

Pliki do pobrania:
 1. Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.