ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2110.15
Pismo Pani Prezes NRPiP wraz z załącznikiem w związku z zawartym porozumieniem w dniu 23 września 2015 r. w [...]

Pismo Pani Prezes NRPiP wraz z załącznikiem w związku z zawartym porozumieniem w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo Pani Prezes NRPiP wraz z załącznikiem