ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2607.17

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
pielęgniarki, położnej

umowa o pracę lub umowa zlecenie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, dyplom,

 • prawo wykonywania zawodu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie,

 • dyspozycyjność i zaangażowanie.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie
Prudnickiego Centrum Medycznego, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S.A.
ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik

Inne informacje:

Szczegółowe informacje tel: (77) 40 678 84,
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

 

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.