ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2607.17

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
pielęgniarki, położnej

umowa o pracę lub umowa zlecenie

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, dyplom,

 • prawo wykonywania zawodu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie,

 • dyspozycyjność i zaangażowanie.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie
Prudnickiego Centrum Medycznego, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S.A.
ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik

Inne informacje:

Szczegółowe informacje tel: (77) 40 678 84,
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

 

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE