ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2908.19
Pismo przewodnie Pani Prezes oraz komunikat dotyczący szkolenia organizowanego przez PARP i NIPiP dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki [...]

Pismo przewodnie Pani Prezes oraz komunikat dotyczący szkolenia organizowanego przez PARP i NIPiP dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek pediatrycznych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarek zatrudnionych w izbach przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunkowych na temat Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo do OIPiP
  2. Szczegółowe informacje, program szkolenia, warunki uczestnictwa