ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2311.21
Przychodnia POZ NZOZ W.W.-MED. w Pokoju zatrudni pielęgniarkę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na cały lub część etatu.

Informacje pod numerem telefonu 77 42 71 060.