ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3010.17

Przychodnia w Sycowie poszukuje pielęgniarki
do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Wymagania:
  1. Tytuł Magistra Pielęgniarstwa lub licencjat z pielęgniarstwa, ewentualnie dyplom pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej.
  2. Inicjatywa i życzliwość wobec pacjentów, współpracowników i przełożonych.
Dodatkowym atutem będzie:
  1. Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  2. Kurs EKG, kurs szczepień.
  3. Umiejętność obsługi komputera, programów Portal Świadczeniodawcy, E-WUŚ – związanych z komunikacją z NFZ.

Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację CV, wysyłaną na adres mediccare@wp.pl.

Prosimy przesyłać pliki w formacie PDF lub DOC.

W temacie wiadomości proszę wpisać: PIELĘGNIARKA POZ

Umowa o pracę na pełny etat lub część etatu.

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE