ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3010.19
Pismo Ministerstwa Zdrowia zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. omawianych z [...]

Pismo Ministerstwa Zdrowia zawierające wyjaśnienia dotyczące realizacji zagadnień wynikających z Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. omawianych z Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych we wrześniu 2019 r.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu