ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0607.18
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

  • praca w równoważnym systemie czasu pracy (dyżury 12-godzinne),

  • forma zatrudnienia do uzgodnienia: zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.

Wymagania:

  • dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe,

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • sumienność i dobra organizacja pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: info@zol.niemodlin.pl lub kontakt z dyrekcją SZOZ w Niemodlinie: tel. 77/4033415.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.