ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2501.19

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4,

zatrudni pielęgniarki na podstawie umowy o pracę lub innej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (licencjat pielęgniarstwa lub dyplom pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej),

  • aktualne prawo wykonywanie zawodu.

Oczekiwania:

  • Dobra organizacja pracy,

  • umiejętność współpracy w zespole,

  • życzliwość.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77/ 403 34 15, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, lub osobiście.