ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Wysokość opłat w 2017 r. wynosi:

  • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 257,00 zł.
    „Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdej zmiany jego dotyczącej.”
  • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 86,00 zł.
  • Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 43,00 zł.

Opłaty winny być wpłacane na numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Odbiorca wpłaty: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE