ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1304.17

SP ZOZ „Śródmieście” (przychodnia) w Opolu,
ul. Waryńskiego 30

ZATRUDNI PIELĘGNIARKI

w wymiarze pełnego etatu.

tel. kontaktowy: 77 44 120 72

PODWYŻKI W POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_38

nr 38

czerwiec –
lipiec 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE