ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1304.17

SP ZOZ „Śródmieście” (przychodnia) w Opolu,
ul. Waryńskiego 30

ZATRUDNI PIELĘGNIARKI

w wymiarze pełnego etatu.

tel. kontaktowy: 77 44 120 72