ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0807.19

Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub na innych oddziałach Szpitala

(rehabilitacja neurologiczne, psychiatria ogólna, oddziały dla uzależnionych od alkoholu).

Kwalifikacje wymagane na stanowisku pielęgniarki:

  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

  • aktualne prawo wykonywanie zawodu,

  • dodatkowym atutem będą kursy w zakresie geriatrii lub opieki długoterminowej bądź inne kursy/szkolenia dla potrzeb aktualnego zatrudnienia.

Oczekiwania:

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • życzliwość wobec pacjentów,

  • umiejętność współdziałania w zespole, rozwiązywanie złożonych problemów zdrowotnych i psychospołecznych osób przewlekle chorych,

  • komunikatywność,

  • otwartość na doświadczenia.

Oferujemy:

  • dobre warunki pracy i wynagrodzenia (premia uznaniowa),

  • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres naczelna.swsb@op.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77 403 43 24 lub 77 403 43 07.