ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0504.16
W dniu 31 marca 2016 r. odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W załączeniu prezentujemy [...]

W dniu 31 marca 2016 r. odbył się XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

W załączeniu prezentujemy sprawozdania oraz stanowiska.

Pliki do pobrania:
  1. Stanowisko nr 1 w sprawie przyjęcia 5-letniego okresu przedawnienia dla dochodzenia świadczeń z tytułu składek członkowskich
  2. Stanowisko nr 2 w sprawie sprzeciwu wobec proponowanej reorganizacji opieki nad kobietą w ciąży poprzez planowaną zmianę zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które to zarządzenie wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)
  3. Stanowisko nr 3 w sprawie sprzeciwu różnicowania pielęgniarek i położnych w wypłacaniu środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń
  4. Stanowisko nr 4 w sprawie sprzeciwu wobec treści projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
  5. Stanowisko nr 5 w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
  6. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI i VII Kadencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
  7. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu VII kadencji za rok 2015
  8. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2015
  9. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu za rok 2015

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE