ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

W związku z apelami i wnioskami ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia opublikowało odpowiedzi na w/w działania.

Publikujemy poniżej stanowiska Ministra Zdrowia. Z materiałem można zapoznać się także pod tym adresem.

 1. Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 2. Stanowisko w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach umów cywilnoprawnych
 3. Stanowisko w sprawie przywrócenia 30% dodatku za pracę pielęgniarek w karetce i 20% dodatku dla pielęgniarek za pracę w dyspozytorni i szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć tam, gdzie nie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe
 4. Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych
 5. Stanowisko w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 6. Stanowisko w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” i jej roli w systemie ochrony zdrowia i aktach prawnych
 7. Stanowisko w sprawie poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej dla osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej oraz dostosowania prawa dla pracujących w domach pomocy społecznej pielęgniarek
 8. Stanowisko w sprawie zmiany art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącego składu zespołów specjalistycznych i podstawowych oraz eliminowania pielęgniarek z systemu ratownictwa medycznego
 9. Stanowisko w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych
 10. Stanowisko w sprawie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 11. Stanowisko w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy
 12. Stanowisko w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego
 13. Stanowisko w sprawie nowelizacji rozporządzenia o sposobach ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 14. Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
 15. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska NRPiP z dnia 16 stycznia 2014 r.
 16. Stanowisko w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE