ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0907.14
Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych wobec projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie [...]

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych wobec projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w zakresie świadczeń diagnostycznych i leczniczych.