ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2005.19
Szczepienia ochronne, dzięki którym można uzyskać długotrwałą ochronę przed zakażeniem, są najskuteczniejszą metodą profilaktyki chorób zakaźnych. Korzystna sytuacja epidemiologiczna [...]

Szczepienia ochronne, dzięki którym można uzyskać długotrwałą ochronę przed zakażeniem, są najskuteczniejszą metodą profilaktyki chorób zakaźnych. Korzystna sytuacja epidemiologiczna większości chorób zakaźnych jest głównie wynikiem skutecznych działań zapobiegawczych.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję w dniu pt.:

„Szczepienia Ochronne – w teorii i praktyce”

Organizatorzy: Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Data: 14.06.2019 r.

Miejsce: Aula A1 Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,
ul. Katowicka 68 a.

Partnerzy: Pfizer i Sanofi Pasteur.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do Oddziału Epidemiologii WSSE w Opolu na nr tel.: 77/44 26 973 lub elektronicznie epidemiologia@wsseopole.pl do dnia 03.06.2019 r. do godz. 13.00.

Pliki do pobrania:
  1. Program Konferencji