ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0904.18
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
zatrudni pielęgniarki na Oddziale Dziecięcym.
Kontakt z Przełożoną Pielęgniarek: (77) 40 70 116.