ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3006.17

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich
zatrudni pilnie pielęgniarki i położne

na oddziały oraz do Pracowni Endoskopii.

Kontakt: 77 40 70 116.

PODWYŻKI W POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_38

nr 38

czerwiec –
lipiec 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE