ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1302.17
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r. ukończyły kursy specjalistyczne w ramach projektu "Przyjazny i kompetentny personel medyczny" organizowanego przez Eurologistics s.c.

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r. ukończyły w ramach projektu „Przyjazny i kompetentny personel medyczny” organizowanego przez Eurologistics s.c., następujące kursy specjalistyczne:


  • Elektrokardiografia (EKG).

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).

Prosimy o kontakt z działem szkoleń OIPiP, tel. 77 455 09 57, 784 954 491,
e-mail: szkolenia@oipip.opole.pl.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE