ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1504.19
Z informacji widniejących na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach [...]

Z informacji widniejących na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (wpisany pod
numerem UD470), nie został jeszcze poddany pod głosowanie. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypadał na IV kwartał 2018 roku (ostatecznie przyjęto go dnia 11 grudnia 2018 r.), jednak do chwili obecnej nie zostały podjęte dalsze kroki celem przyjęcia wskazanej ustawy. Do końca grudnia 2018 r. przypadał termin na zgłaszanie uwag i opinii do projektu, zatem w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nie został jeszcze wprowadzony planowany art. 61a regulujący kwestię korzystania z urlopu szkoleniowego.