ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0110.19
SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w [...]

SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych Oddział Opole
oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

serdecznie zapraszają

Panią/ Pana

na V Konferencję Onkologiczną
„Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania”.

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku, tematem wiodącym będzie rak piersi i idea tworzenia Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Raka Piersi.

Miejsce obrad:

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego „Ostrówek”
przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji w biurze OIPiP w Opolu,
tel. 77/ 441-51-90.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 14.10.2019.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje