ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2004.18
SZANOWNI PAŃSTWO! Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse – Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych. [...]

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse – Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych. Konferencja odbędzie się na terenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w dniach 22-23 maja 2018 r.

CELEM GŁÓWNYM KONFERENCJI jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć młodych naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym.

Ponadto celami konferencji są: przekazanie wiedzy na temat znaczenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych i roli kooperacji między naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, doskonalenie umiejętności publicznej wymiany doświadczeń naukowych, stworzenie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń, kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu pracy badawczej, doskonalenie umiejętności komunikowania naukowego w języku angielskim.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

PROGRAM KONFERENCJI obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej konferencji: http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Uczestnicy V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konferencji i uzyskają punkty edukacyjne.

Pliki do pobrania:
  1. Program Konferencji