ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2306.17

VITAL MEDIC Sp z o.o. w Kluczborku zatrudni:

Pielęgniarkę / Pielęgniarza

Do poszczególnych komórek organizacyjnych:

  1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. Blok Operacyjny – Operacyjna i Anestezjologiczna
  3. Oddział Neurochirurgiczny
  4. Oddział Neurochirurgiczny dla dzieci

Miejsce pracy Kluczbork.

Od kandydatów oczekujemy:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,

  • kursy kwalifikacyjne lub specjalizacyjne,

  • zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność.

Oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

  • możliwość rozwoju osobistego.

Zatrudnimy na dyżury i do pracy stałej.

Możliwe różne formy umów: umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o świadczenie usług zdrowotnych.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) do dnia 19.07.2017 r. na adres s.poniewiera@vitalmedic.pl wraz z dopisaną klauzulą: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. na 133 poz. 883 ze zm. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE