ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Wniosek o refundację kosztów kształcenia/doskonalenia zawodowego członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

  1. Wniosek o refundację kosztów kształcenia/ doskonalenia zawodowego
  2. Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich do bezpłatnych kursów organizowanych przez OIPiP

Wnioski dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

  1. Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu / wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
  2. Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wnioski o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych należy składać przez system SMK.

Wnioski o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, które zatwierdzone zostały przed 01.05.2017 r. (czyli przed wejściem w życie systemu SMK) należy składać w wersji papierowej.