ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. 2013 poz. 1562).

Wymogi kwalifikacyjne według nowych programów opracowane i udostępnione przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Pliki do pobrania:
  1. Wymogi kwalifikacyjne