ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2001.22
W imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez [...]

W imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego: „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

W załączeniu Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach.

Przygotowana oferta szkoleniowa, obejmująca szkolenia z zakresu:

– Wytycznych klinicznych – szkolenie online
– 31 stycznia 2022 r.

może stać się dla Państwa źródłem bezcennej wiedzy, ciekawych pomysłów, jak również posłużyć jako platforma służąca wymianie dotychczasowych Państwa doświadczeń, związanych z realizacją zdań w obszarze zdrowia publicznego.

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki.

W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (kadra medyczna, organizacje pacjenckie, pracownicy podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego).

Szczegółowe informacje dot. szkolenia, dostępne na stronie projektowej.

Agenda szkolenia.

Regulamin szkoleń oraz rejestracja dostępne pod linkiem.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 887-830-678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl.

Pliki do pobrania:
  1. Zaproszenie na szkolenie
  2. Instrukcja rejestracji na szkolenie