ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0507.18
Zapraszam do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2018”, która odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. w godzinach [...]

Zapraszam do udziału w XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2018”, która odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. w godzinach 9 00 ÷ 14 30 w Domu Lekarza, przy ul.
Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Konferencja jest zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 31.08.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „NOMED 2018”

Na wymienionej stronie internetowej tj: www.spskm.katowice.pl w zakładce Aktualności, Konferencje będzie zamieszczony program konferencji.

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję wraz z programem będzie również zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:
Iwona Woźniak
nr tel.: (32) 259 16 79
lub kom. 603 111 952

Proszę osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji, które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie będą mogły wziąć w niej udziału, o poinformowanie o tym organizatora w celu udostępnienia miejsca innej osobie z listy rezerwowej.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Iwona Woźniak

Pliki do pobrania:
  1. Karta zgłoszenia uczestnictwa

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_49

nr 49

kwiecień – maj 2019 r.