ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0904.18
Zapraszam do udziału w XVI Konferencji Naukowo–Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”, która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. [...]

Zapraszam do udziału w XVI Konferencji Naukowo–Szkoleniowej nt.

„Żywienie enteralne i parenteralne”,

która odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. w godzinach 9.00 – 14.00
w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 22.06.2018 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja Żywienie”

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela:
Iwona Woźniak
nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Iwona Woźniak

Pliki do pobrania:
  1. Karta zgłoszenia uczestnictwa
  2. Program konferencji