ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0404.18
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, [...]

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

zaprasza

pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym

na Ogólnopolską Konferencję pt.

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”

Miejsce konferencji: Tower Service Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Termin konferencji: 18 kwietnia 2018 r.

Patronat Honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje i program konferencji w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje