ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0903.18
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. "Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie."

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt.

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie.”

Miejsce konferencji: Tower Service Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
Termin konferencji: 18 kwietnia 2018 r.

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy mieszkańca domu pomocy społecznej i jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Konferencja jest poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom zapewnienia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom zawodowym w zakresie należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem zawodu w DPS.

Mamy nadzieję, że będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia), samorządowej (Marszałkowie Województw, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast), środowiska pielęgniarskiego.

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym.

Szczegółowe informacje i program Konferencji w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje