ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0903.18
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt. "Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie."

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję pt.

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie.”

Miejsce konferencji: Tower Service Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
Termin konferencji: 18 kwietnia 2018 r.

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy mieszkańca domu pomocy społecznej i jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Konferencja jest poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom zapewnienia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom zawodowym w zakresie należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem zawodu w DPS.

Mamy nadzieję, że będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia), samorządowej (Marszałkowie Województw, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast), środowiska pielęgniarskiego.

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym.

Szczegółowe informacje i program Konferencji w dołączonym pliku.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE