ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1007.17
W związku z zakończeniem prac nad tworzeniem strony internetowej Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego informujemy, że strona ta [...]

W związku z zakończeniem prac nad tworzeniem strony internetowej Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego informujemy, że strona ta została umieszczona pod adresem http://opolskieporozumienie.pl/.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.