ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2407.17
Zapraszamy Pielęgniarki i Położne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej w ramach prewencji zawodowej "Rola Pielęgniarki, Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta"...

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w GDAŃSKU

oraz

NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zapraszają Pielęgniarki i Położne do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-szkoleniowej w ramach prewencji zawodowej:

„Rola Pielęgniarki, Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta”.
„Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych”.

Termin: 19-20 października 2017 r.

Miejsce Konferencji: Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20.

Celem konferencji jest:

podnoszenie poziomu wiedzy wśród Pielęgniarek i Położnych o bezpiecznym wykonywaniu zawodu, o Prawach Pacjenta, o możliwościach podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony Praw Pacjenta oraz zmniejszeniu ilości zdarzeń niepożądanych.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia na konferencję

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE