ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1709.18
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Termin wykonania usługi: luty 2019.

Oferty prosimy przesyłać pocztą pod nasz adres lub na adres mailowy glowny.ksiegowy@oipip.opole.pl w terminie do dnia 15.10 br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 883 394 041 – Główny Księgowy Rafał Bernacki

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki realizacji zlecenia.

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Opolu
Mirosław Smoleń

Pliki do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe – audyt 2019