ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3008.17
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Termin wykonania usługi: luty 2018.

Oferty prosimy przesyłać pocztą pod nasz adres lub na adres mailowy glowny.ksiegowy@oipip.opole.pl w terminie do 30.09 br.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 883 394 041 – Główny Księgowy Rafał Bernacki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki realizacji zlecenia.

Pliki do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_40

nr 40

październik –
listopad 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE