ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2809.16
III Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Katedra w Opolu, 22 października 2016 r.

III Diecezjalna Pielgrzymka
Pracowników Służby Zdrowia

Katedra w Opolu, 22 października 2016 r.
Program Pielgrzymki:


  • 10.00 – Msza św. w Katedrze Opolskiej. Przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi Ks. Bp Paweł Stobrawa.

  • 11.15 – Konferencja w Sali domu katechetycznego przy katedrze. Wygłosi Pan Prof. Marian Zembala, w 2015 roku Minister Zdrowia. Temat konferencji: „Transplantologia – element ludzki”. Po konferencji będzie okazja do spotkania przy kawie i dyskusji.


aktualnosci_iii_dppsz

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE